BKZ NJEMAČKE POLAZNICIMA PREDŠKOLSKE USTANOVE REUDA DODIJELILA POKLONE

Capture

Djeca su veliki emanet, a njihov ispravan odgoj glavni je zadatak svakog roditelja. Već dugi niz godina predškolska ustanova Reuda koja djeluje u sastavu IZ-e brine o tome da mališani koji borave u njoj nauče kako živjeti vjeru.

Pozitivna energija i sreća mališana da se osjetiti pri samom ulasku u prostorije Reude, jer je i vazduh u njima drugačiji, a atmosfera kroz druženje i aktivnosti posebna. Danas su mališani imali jednu posebnu radost, jer je BKZ Njemačke odlučila da im donese poklone, kao stimulans za sve ono što uče i poslušnost koju pokazuju prema svojim vaspitačicama.  Razgovarali smo sa glavnom vaspitačicom Amelom Muratović koja ističe da je tajna uspjeha u iskrenom i čistom nijjetu, te da sve više ljudi iz dana u dan prepoznaje kvalitet ove ustanove i svoju djecu šalje da u njoj steknu kvalitetne osnove za dalji život.

Vaspitačica Amela Muratović također navodi da darodavci BKZ Njemačke nisu obišli samo ustanovu Reuda, već i porodicu Mrgić iz Ilijaša kod Sarajeva, koja živi u teškim materijalnim uslovima. Ono što je posebno uzburkalo emocije je to da je mali Ammar Mrgić, koji ima samo 5 godina po prvi put u životu dobio svoju igračku, pa se toliko obradovao da je spavao sa njom.

Poklon svakoj osobi znači mnogo, ali kada se on poklanja djeci, onda ima posebnu draž. Iz predškolske ustanove Reuda poručuju da se ovakvim gestovima ukazuje da cijela institucija uživa veliko poštovanje kod ljudi, te da je ovo stimulans da i budućnosti rezultati idu uzlaznom putanjom, kao i do sada. Ispravan odgoj djeteta je najveći cilj zbog kojeg svaki roditelj postoji, zbog toga i postoji ova ustanova.

H.Škrijelj