11. maj Dan bošnjačke zastave

bkz hanover 3

Jedan od značajnih datum u historiji Bošnjaka je i 11.maj Dan Bošnjačke zastave. „Imamo se čime ponositi“, kazao je predsjednik BKZ dr Admir Muratović, „Tri ljiljana na grbu bošnjačke zasave svjedoče o porijeklu Bošnjaka koji su vitezovi humanizma, dostojanstva“, naglasio je dr Muratović.

„Iako BNV radi u nešto snažnijem kapacitetu, BKZ želi da dođe do suštinskog zaokreta i jačanja kada je upitanju borba za identitetska prava Bošnjaka“, kazao je između otalog dr Muratović, te tim povodom BKZ će nizom manifestacija obilježiti ovaj značajan dan za Bošnjake.

Jedan od najznačajnijih datuma za Bošnjake 11. Maj, obilježava se već 22 godine  koje označavaju veoma važan period u historijskom razvoju Bošnjaka i potpunom formiranju njihove nacionalne svijesti.

N.Rebronja