BKZ – Nacrt akta o promjeni Ustava IZ u Crnoj Gori cijepa Bošnjake Bosne i Sandžaka

Povodom rasprave o nacrtu akta o promjeni Ustava Islamske zajednice u Crnoj Gori Bošnjačka Kulturna Zajednica u Bijelom Polju izdala je Otvoreno pismo muslimanima Sandžaka i crne gore koje prenosimo u cijelosti:bkz

Cijenjena braćo i cijenjene sestre u vjeri es-selamu alejkum. Cijeneći važnost vremena, posebno vremena u kojem smo rođeni, sa čvrstom vjerom i  ubijeđenošću da će svaki pojedinac odgovarati za svaku sekundu provedenu na ovom svijetu, vođeni mišlju da je nedopustivo da se neki neodgovorni pojedinac ili grupa neodgovornih pojedinaca poigrava sa našom vitalnom organizacijom, Islamskom zajednicom u Crnoj Gori, odlučno se obraćamo svima vama u nadi da ćemo promijeniti svijest i stanje zajednice na bolje od ovog što danas imamo.

Historija čovječanstva je pokazala da jednom narodu najveću štetu mogu nanijeti oni koji su lični interes izdigli iznad interesa naroda, smatramo da se upravo to i nama dešava draga braćo i cijenjene sestre. Vlasti u Crnoj Gori su iskopale iz duboko uzdrmanog i povrijeđenog naroda neodgovorne pojedince sa intelektualne i duhovne periferije našega naroda, ali i sa same periferije teritorije države koji su za rad ličnih interesa zarobili naše nacionalne  i vjerske institucije, podređujući ih interesima mračnih snaga i njihovim opasnim projektima. U tom smislu vidimo da danas u Crnoj Gori najveću štetu stvarnom jedinstvu muslimana Sandžaka i Crne Gore pričinjavaju upravo ustanove sa muslimanskim ili bošnjačkim prefiksom. Zbog preuzetog amaneta vođenja institucija u kojem narod vidi nadu da će ih odvesti u novi kulturni, duhovni , vjerski pa i nacionalni preporod,  ne možemo sebi dozvoliti ćutanje, pa zbog toga ovim pismom želimo ukazati na procese koje osuđujemo.

Smatramo da je svaki musliman u Sandžaku i šire duboko povrijeđen sa prijedlogom nacrta akta o promjeni ustava Islamske zajednice u Crnoj Gori pa naravno i mi. Prosto, ne znamo šta je u ovom trenutku uvredljivije, nacrt pomenutog akta , činjenica da se ti nedgovorni pojedinci ponose njime, ili pak to što smatraju da se mogu se tako lahko igrati i eksperimentisati sa našim esencijalnim institucijama.

Sporni nacrt akta o promjeni ustava počinje historijskim informacijama koje su namjerno istaknute upravo na početku ne bi li Islamska zajednica u Crnoj Gori bila predstavljena kao institucija koja je djelovala na prostoru Sandžaka još u dalekoj historiji.  Podsetićemo javnost a pogotovo one koji su kreirali ovaj nacrt da je dio Sandžaka prvi put ušao voljom građana, pod određenim uslovima ,u sastav teritorije Crne Gore referendumom 2006 godine, a na tom prostoru legitimno djeluje Muftijstvo Sandžačko kojem su zadnji put legitimitet potvrdili odbori iz cijelog Sandžaka 1993. godine. A ako pođemo u čitanje dalje historije, primijetićemo da je u sastav Crne Gore nekada bila mala oblasta oko Cetinja, Zetske Doline, kasnije Podgorice i tako dalje se širila. Samim tim je Islamska zajednica u Crnoj Gori upravo djelovala na tom prostoru. Činjenica je da su Islamski odbori gradova u Južnom Sandžaku bili u sastavu Muftijstva Sandžačkog koje je bilo u sastavu Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dalje u nacrtu akta dočekala nas je još pogubnija činjenica da nigdje nema ni naznaka o konačnom povezivanjau Islamske zajednice u CG sa rijasetom Islamske zajednice Bosne i Hercegovine što bi u konačnici rezultiralo snažnim jedinstvom muslimana Sandžaka i Crne Gore sa ostatkom islamskog življa u okruženju. Kao što znamo u proteklom periodu tim neodgovrnim pojedincima usta su bila puna govora o jedinstvu , jedinstvu kojeg ima izgleda samo u njihovim glavama. Očigledno ljudi najviše pričaju o onome što nemaju pa tako i ti pojedinci najviže govore o jedinstvu a uporno rade na podjeli jedinstvenog narod na ovim prostorima Sandžaka , Crne Gore  i Bosne i Hercegovine.

Čitajući nacrt spornog akta nismo mogli da ne primijetimo norme o “crtanju” ličnosti novog-starog, izgleda vječitog, rejsa u CG, koje izdzvajamo :

Uslovi za kandidaturu

Član 56.
Za reisa može biti biran istaknuti alim, koji posjeduje srednje i visoko islamsko obrazovanje, koji je obavljao dužnosti u Islamskoj zajednici najmanje deset godina, od cega najmanje pet godina sa visokom strucnom spremom i koji je poznavanjem islamskog ucenja i ponašanjem stekao opšti ugled i povjerenje pripadnika Islamske zajednice.

Kandidat za reisa nemože biti mladi od cetrdeset, niti stariji od šezdeset godina.

Sabor utvrduje kandidaturu.

Izbor reisa

Član 57.
Reisa bira i razrješava posebno izborno tijelo koje cine: clanovi Sabora, Mešihata i Islamskog vijeca.
Izbor reisa vrši se tajnim glasanjem u skladu sa Ustavom i pravilnikom koji donosi Sabor Islamske zajednice.

Reis se bira na period od šest godina.”

Da li ovim uslovima u Crnoj Gori odgovara neko drugi do aktueli reis ?

Smatramo da je ovo jedno vješto, ali opet nedovoljno da neprimijetimo, preformulisanje onog spornog člana aktuelnog ustava gdje je definirano kontrlolisanje države, na tajan način , titule  Rejsa. Sasvim je jasno da je ovaj član upravo taj aktuelni samo bolje zamaskiran.

Naša briga je još veća zbog činjenice da svaki Rejs u Crnoj Gori pod ovim predloženim nacrtom ustava Islamske Zajednice u CG može biti samo strogo odabrana i pogodna jedinka, koja će morati dugo godina da dokazuje svoju poslušnost ne bi li uspjela ispuniti uslove za tu funkciju.

Trebaju mislimani Sandžaka i Crne Gore znati da svi mi pojedinačno činimo Islamsku zajednicu koja nam je ostavljena na amanet od naših časnih predaka, i da ova naša esencijalna ustanova nije privatna svojina korumpiranih pojedinaca koji kako rekosmo ne biraju način kako doći do privilegija i ličnih interesa sve na oromnu štetu muslimana u regionu.

Zaključićemo naše pismo jasnom porukom koja treba da se proširi kroz naše familije, kroz naše ulice, kroz naša naselja, gradove i države. NE!  NE ŽELIMO DOKAZANO LOŠEG ZA NAS A POGODNOG ZA NEKE DRUGE NARODE, UPRAVO USTAVOM DEFINIRANO, REJSA  U CRNOJ GORI KOJI ĆE RADITI ZA SVOJE INTERESE NA ŠTETU CIJELOG NARODA. ŽELIMO GA MI IZABRATI A PONOVO ZAMIJENITI UKOLIKO NE BUDE RADIO ZA PRAVE UNIVERZALNE VRIJEDNOSTI. ŽELIMO POTPUNO JEDINSTVO SA RIJASETOM ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI HERCEGOVINI ŠTO BI U KONAČNICI REZULTIRALO JEDINSTVO NA SVAKOJ RAZINI MUSLIMANA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE POSEBNO NA PROSTORIMA SANDŽAKA ŠTO JE U KONAČNICI NAŠE POTPUNO LEGITIMNO PRAVO DEFINIRANO USTAVIMA NAŠIH DRŽAVA U KOJIM ŽIVIMO. TRAŽIMO OD IMAMA U BIJELOM POLJU, SANDŽAKU I CRNOJ GORI DA BOJKOTU SPORNI PRIJEDLOG USTAVA I DA SVOJE ZNANJE ISKORISTE ONAKO KAKO IH ISLAM DUŽI U ČEMU ĆE IMATI NAŠU PUNU PODRŠKU – piše u otvorenom pismu koje je potpisao Semir Hodžić, predsjednik Bošnjačke Kulturne Zajednice u Bijelom Polju.

(SANA)