BKZ u čast 11. maja – Dana bajraka – organizira okrugli sto: ‘Kolektivna prava Bošnjaka u Sandžaku’

Untitled-2Bošnjačka kulturna zajednica u čast obilježavanja 11. maja – Dana bajraka, organizira okrugli sto na temu: „Kolektivna prava Bošnjaka u Sandžaku“.

Na okruglom stolu će govoriti: prof. dr. Šefket Krcić, doc. dr. Jahja Fehratović, Samir Tandir i doc. dr. Mustafa Fetić. Skupom će moderirati generalni sekretar BKZ-a Salahudin Fetić.

Okrugli sto će se održati u nedjelju, 11. maja 2014. godine sa početkom u 18h u prostorijama BKZ-a (ul 1. maja 70/b – Harem Altun Alem džamije).

Prisustvo na skupu slobodno.