Konstiturian Odbor za odgoj mladih BKZ-a

U prostorijama Bošnjačke kulturne zajednice, u srijedu 9. aprila 2014. godine, održana je konstituirajuća sjednica Odbora za odgoj mladih BKZ-a.

Sjednici su prisustvovali predsjednik dr. Admir Muratović, generalni sekretar Salahudin Fetić, predsjednik Odbora za odgoj mladih Ismail Hamidović.

Na sjednici su izabrani potpredsjednici Odbora Mumin Halilović i Enisa Duljević, sekretar Amel Tatarević, te verifikovani članovi: Jasmin Mahmutović, Emir Rahić, Mirzet Faković, Enis Čalaković, Zikreta Muratović, Fatima Isović, Mensura Šačić, Mejra Šabotić, Zilha Rizvanović, Enisa Murić, Selma Hasić, Mejrema Tahirović, Aldin Zilkić, Samir Mavrić, Haris Sinanović, Aid Zilkić, Osman Šaljić, Mahir Bećirović, Ismir Rastić, Emin Halilović, Faruk Fejzović, Benjamin Mahmutović, Samer Numanović, i Kemal Totić.

Predsjednik dr. Muartović dao je okvirne smjernice za budući rad ovog Odbora i zadužio rukovodstvo da izrade plan i program rada za predstojeći period, te da u narednih mjesec dana zakažu novu sjednicu na kojoj će se plan i usvojiti, a nakon toga krenuti u realizaciju zacrtanih ciljeva.

Predsjednik je posebno naglasio značaj i ulogu mladih u afirmaciji nacionalnog i kulturnog identiteta Bošnjaka.
fotografija 2 fotografija 1

Informativna služba