Bosanski jezik u dječijem vrtiću u Makedoniji

Dana, 02-09-2013 godine otpočela je sa radom grupa na bosanskom jeziku u dječjem vrtiću “Fidani” u opštini Čair.

Naime, radi se o historijskom događaju jer po prvi put će se radne aktivnosti i nastava odvijati na materinjem jeziku bošnjačke djece, pa su u sklopu ove intencije naimenovane dvije vaspitačice koji će voditi ovaj obrazovno-odgojni proces.  Inače, BKZ je dvije godine vodila intenzivne pregovore oko razrešenja ovog gorućeg problema i osnovnog propriteta za Bošnjake. Sa obzirom da su zahtjevi  pozitivno rješeni  Bošnjačka kulturna zajednica Makedonije pozdravlja predstavnike opštine Čair koji su prepoznali legitimna prava Bošnjaka i pozitivno odgovorili na već spomenute zahtjeve bošnjačke cjelokupne zajednice za otvaranje jedne ovakve grupe. Također upućuje se velika zahvalnost svim društvenim subjektima koji su podržavali ovaj projekat, posebno bošnjačkim organizacijama i partijama koji uspješno sarađuju sa opštinom Čair, ovde posebno se naglašava uloga Demokratske lige Bošnjaka u Makedoniji koja je imala krajno korektan pristup prema zahtjevima BKZ u Makedoniji i pokazala obrazac po kojem trebaju da rade ostale bošnjačke stranke. U tom kontekstu pozivamo sve roditelje koji žele upisati djecu u obdanište da to učine što skorije i sponzore da u sklopu svojih mogućnosti doniraju opremu i rekvizite koji su neophodni za rad sa mališanima.