Upravni sud presudio u korist Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru: AKREDITACIJA UBRZO

dudic-mevlud-doktor-3Rješavajući po Tužbi Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, Upravni sud Republike Srbije, dana 04.04.2013. g., donio je Presudu kojom se uvažava Tužba Univerziteta i poništava Rješenje Nacionalnog savjeta za visoko obrazovanje Republike Srbije. 

Slijedom ove Presude Nacionalni savjet obavezan je u roku od mjesec dana donijeti Odluku u skladu sa ovom Presudom.

Ovom sudskom Presudom uvažene su primjedbe Univerziteta u vezi sa postupkom akreditacije i ostvarene predpostavke da se dosadašnja nepravda prema Univerzitetu u Novom Pazaru otkloni u najhitnijem roku.

U povodu donošenja Presude Upravnog suda RS,  rektor, prof. dr. Mevlud Dudić, istakao je:

”Agonija akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru trajala je jako dugo ali se ovom Presudom, vjerujem, završava. Zahvaljujem se studentima i njihovim roditeljima koji su, uprkos svim pritiscima, ostali dosljedni svom povjerenju u kvalitet ovog Univerziteta. Ova sudska Presuda pokazatelj je da u ovoj zemlji ipak postoje instance kojima se obespravljeni mogu obratiti, što predstavlja pozitivan signal za sve građane ove zemlje.”

Informativna služba IUNP