Stotinu godina od rođenja Rifata Burdžovića – Trša i promocija knjige “Odbrana identiteta” prof. dr. Sefera Međedovića

odbrana identitetaU povodu stotinu godina od rođenja Rifata Burdžovića Trša (11. 2. 1913 – 3. 10. 1942) Bošnjačka kulturna zajednica ima čast da široj sandžačkoj i drugoj javnosti predstavi knjigu prof. dr. Sefera Međedovića “Odbrana identiteta”.

Rifat Burdžović Tršo je jedna od najmarkantnijih ličnosti Sandžaka u XX stoljeću, revolucionar, pjesnik, nosilaca ideje Autonomije Sandžaka, branitelj identiteta Bošnjaka Sandžaka. Stradao je u partizansko-četničkoj zasjedi prilikom odlaska na zasijedanje AVNOJ-a gdje je zastupao ZAVNO Sandžaka. Bošnjački identiet nakon Trša često je ugrožavan.

Profesor Međedović kroz svoju dugogodišnju stručnu i naučnu praksu redovno se susretao sa različitim nepravdama, diskirminacijama, asimilacijama i nipodaštavanjima bošnjačkog identiteta. Jedan je od pravnih zastupnika okrivljenih u montiranom procesu iz devedesetih godina protiv bošnjačkih intelektualaca i nosioca nacionalnog pokreta i dugogodišnji borac za zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sloboda. Ovo je njegova druga knjiga na temu nacionalnog identiteta.

sefer medjedovicU knjizi “Odbrana identiteta” prof. Međedović, između ostalog, govori o hronologiji i procesima osporavanja bošnjačkog identiteta u period bivše Jugoslavije, o pravu na konstitutivnost i nekonstitutivnosti Bošnjaka u Crnoj Gori i očekivanjima Bošnjaka od novog Ustava Crne Gore, o bošnjačkim stranputicama (s posebnim osvrtom na beranski kraj i Bihor), muhadžerlucima sandžačkih Bošnjaka kao posljedici etničkog čišćenja, razlozima za iseljavanje, genocide u Šahovićima, Srebrenici, zločinima u Sjeverinu, Kukorovićima i Mioču, otmici u Štrpcima i pljevaljskoj Bukovici, o montiranim procesima i unaprijed donešenim sudskim odluka prema Bošnjacima Sandžaka, te na koncu donosi mišljenja raznih refrentnih autora o identitetu, kao i identitetski vremeplov sandžačkih Bošnjaka.

Promocija će se održati 11. 2. 2013. godine u  Sali Bošnjačke kulturne zajednice (u kompleksu Islamskog kulturnog centra “Altun alem”) u haremu altun alem džamije sa početkom u 12:30 h.

Informativna služba BKZ