Održana sjednica predsjedništva BNV-a

U prostorijama BNV-a sinoć (5. 12. 2012.) održana je sjednica Predsjedništva BNV-a sa predsjednicima odbora na kojoj su razmatrani izvještaji o radu odbora BNV-a.

Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV) je sinoć imalo proširenu sjednicu predsjedništva, na kojoj su osim stalnih članova predsjedništva  (predsjednik, predsjednik izvršnog odbora i potpredsjednici, generalni sekretar prisustvovali  i svi predsjednici resora u Bošnajčkom nacionalnom vijeću (BNV), kao i njihovi zamjenici.

Govorilo se o projektima koji su do sada realizovani u BNV-u, kao i planovima predsjednika resora i njihovih saradnika u resorima BNV-a o daljem djelovanju.

Također  prošireno predsjedništvo osvrnulo se i na aktuelnu situaciju u Sandžaku, u Republici Srbiji.

Također  jedna od tema koju su sinoć tretirali jesu rezultati popisa koji se desio prošle godine, “rezultati su takvi da je odluka Bošnjačkog nacionalnog vijeća od prošle godine kada je pozvalo Bošnjake na bojkot popisa apsolutno opravdani”, istakao je predsjednik BNV-a Samir Tandir.

“Mislimo da podaci kojima se sada barata u javnosti, koje je objavio zavod za statistiku su brutalno prekrajanje činjenica na terenu i oni pokazuju opravdanost bojkota popisa na koji je i tada pozivalo i ukazivalo  Bošnjačko nacionalno vijeće (BNV)”, izjavio je za SANAPRESS predsjednik BNV-a  Samir Tandir.

Bošnjačko nacionalno vijeće će u narednom periodu pojačati svoj angažman na polju crpljenja svih zakonskih i ustavnih odredbi koje vode ka stvaranju pozitivnog ambijenta ali i na međunarodnom planu kako bi se stvorile garancije da prava Bošnjaka na svim nivoima budu usklađena sa evropskim standardima, u suštinskom a ne samo pravno-formalnom smislu.

Izvor: Sanapress.info