Formiran Odbor za osnivanje Svjetskog bošnjačkog kongresa

Odbor za osnivanje Svjetskog bošnjačkog kongresa formiran je u Sarajevu 14. novembra 2012. godine. Odbor čini preko dvadeset Bošnjaka iz Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Hrvatske i bošnjačke dijaspore. Za predsjednika Odbora izabran je muftija sandžački Muamer ef. Zukorlić a za sekretara Ekrem Tucaković.

Radna grupa Odbora, koju pored predsjednika i sekretara Odbora, čine dr. Enver Halilović, Enisa Hadžović i Mirsad Čaušević zadužena je da pripremi i Odboru predloži statut i ostala potrebna akta za formiranje Svjetskog bošnjačkog kongresa.

Svjetski bošnjački kongres bit će krovna organizacija svih postojećih bošnjačkih organizacija u matici i dijaspori koje prihvataju programska načela Svjetskog bošnjačkog kongresa. U okviru svoga rada Svjetski bošnjački kongres bavit će se koordinacijom svih bošnjačkih nacionalnih resursa u cilju očuvanja i afirmacije bošnjačkog nacionalnog identiteta.

Predviđeno je da se do kraja tekuće godine završe sve aktivnosti oko registracije Svjetskog bošnjačkog kongresa.

Izvor: Rijaset.ba