Pradstavnici Sandžaka u Americi razgovarali sa Ambasadorom Crne Gore u SAD-u o Deklaraciju u povodu obilježavanja Genocida u Plavu i Gusinju

U povodu 100. godišnjice genocida nad Bošnjacima i Albancima u Plavu i Gusinju (1912. i 1913.), i deklaracije izdate na komemoraciji koja je održana u New Yorku (13.okt. 2012.), koja je upućena zvaničnicima Crne Gore i javnosti, tim povodom Ambasador Crne Gore u Washingtonu nj.e. Srđan Darmanović i konzul u GK CG u New York-u gosp. Selim Lika, odražli su sastanak sa šestočlanom delegacijom Odbora za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju. Ispred odbora sastanku su prisustvovali: dr. Mersim Ziljkić, Smajle Srdanović, Shpand Haxhaj, dipl. prav., Ismet Pjetrović, Muharem Purišić, dipl. ecc., i Ago Kolenović. Sastanku je također prisustvovao i mr. Eldin Elezović, član UO Kongresa Bošnjaka Sjeverne Amerike.

Članovi delegacije Odbora za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju su još jednom podsjetili na genocid nad svojim precima te reinforsirali sadržaj deklaracije sa akcentom na izrečenim zahtjevima sadržanim u deklaraciji i posebno vremenskoj ograničenosti za ispunjavanje istih od strane mjerodavnih institucija Crne Gore. Pored ostalih tačaka deklaracije članovi odbora su posebno skrenuli pažnju na aktuelne državne simbole Crne Gore pod kojima su prije 100 godina ubijali Bošnjake i Albance u Plavu i Gusinju, što najbolji pokazatelj kakav je odnos vlasti u CG prema žrtvama i njihovim potomcima.

Ambasador Darmanović je između ostalog rekao da u drugim krajevima Crne Gore sigurno ne znaju da je u Plavu i Gusinju počinjen genocid, te izrazio sumnju zašto se taj gnusni zločin naziva genocidom. Podsjećamo, crnogorska kraljevska vojska 1912. i 1913.godine je na najzvjerski način pobila 20-tak procenata Bošnjaka i Albanaca a sveštenici pravoslavne crkve su nasilno pokrstili preko 12,500, što ukazuje na sve segmente istrebljenja, odnosno genocida.

Također crnogorski ambasador na sastanku je rekao da bi se možda neke tačke iz deklaracije mogle prihvatiti, te da mu se dopada ideja Memorijalnog centra te da se nastoji da se ovo pitanje zločina u Plavu i Gusinju studiozno obradi.

Odbor za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju podsjeća javnost da su istaknuti bošnjački i albanski historičari i istraživači dr. Mustafa Memić, dr. Bajram Redžepagić, dr. Mustafa Imamović, dr. Mehmedalija Bojić, dr. Zekrijah Cana … zločine masovnog ubijanja i nasilnog pokrštavanja u vremenu Prvog balkanskog rata 1912. i 1913. godine nazvali genocidom. Njihova dugogodišnja studiozna istraživanja nas obavezuju da poštujemo historijska napisana djela na koja se pozivaju ozbiljni istraživači i oni koji osuđuju genocid. Na isti način ćemo se odnijeti prema projektu Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava iz Sarajeva, koji je u fazi istraživanja.

Ispred UO KBSA mr. Eldin Elezović je naglasio, ako vlasti Republike Crne Gore ne poduzmu pozitivne pomake povodom deklaracije i zahtjeva u određenom vremenskom roku izrečenom u deklaraciji, da će se krenuti alternativnim putevima za ispunjavanje istih. Svi relevantni faktori kako u SAD-u na čelu sa State Departmentom tako i u Europi na čela sa uredom Catherine Ashton će biti obavješteni i od kojih će se zahtjevati da se prijem Crne Gore u EU stopira i ponovo otvori onda kada se ispune zahtjevi potomaka žrtava genocida izrečeni u deklaraciji.

Odbor izražava zahvalnost diplomata CG u SAD koji su iskazali spremnost da razgovaraju na temu stradanja muslimana, Bošnjaka i Albanaca u plavsko-gusinjskom kraju, stoji u saopćenju Odbora za obilježavanje 100.godišnjice genocida u Plavu i Gusinju sa sjedištem u New Yorku.