Šukovićevo prešućivanje genocida u plavsko-gusinjskom kraju i poslušna šutnja Rafeta Husovića

Bošnjačka kulturna zajednica Crne Gore, sa sjedištem u Rožajama, suočena sa iskrivljenim i zlonamjernim interpretacijama poruka sa Festivalu islama, učinjenim od strane autora emisije „Živa istina“, gospodina Darka Šukovića, osjeća se obaveznom da kao organizator spomenutog Festivala održanog u Bijelom Polju u mjesecu ramazanu ove godine, autoru ove emisije, televizijskim producentima spomenute emisije, ali i široj javnosti, kao protest, uputi otvoreno pismo:

DARKO I RAFET – NAS DVA BRATA: U emisiji „Živa istina“ autora Darka Šukovića, emitovanoj u zajedničkoj produkciji Atlas TV i Antena M, dana 21. 09. 2012. godine, u večernjem terminu, u intervjuu sa liderom Bošnjačke stranke, Rafetom Husovićem, u nekoliko navrata spomenuto je ime uvaženog muftije Muamera ef. Zukorlića, odnosno interpretacija njegovih stavova izrečenih na Festivalu Islama održanog u Bijelom Polju u mjesecu ramazanu ove godine. Autor i voditelj ove televizijske emisije, gospodin Darko Šuković, nastojeći da „otvori“ razgovor na aktuelne političke teme u vezi sa Sandžakom, potpuno je iskrivio mnoge stavove uvaženog Muftije Zukorlića.

 

GOVOR MRŽNJE KONTRAVERZNOG NOVINARA: U prvom grijehu koji je počinio, voditelj ove, inače vrlo gledane emisije, uvaženog muftiju Zukorlića nazvao je „kontroverznim“. Vjerovatno gospodin Šuković, već po utvrđenom stereotipu, od našeg Muftije, da ne bi bio kontroverzni, očekuje da bude po onom klišeu „sveštenika“ kakvog je država projektirala, i kakvih već imamo priliku gledati u značajnom broju, i svako drugačije obnašanje funkcije muftije doživljava problematičnim. Vjerovatno je za voditelja emisije „Živa istina“ iz tog razloga muftija Zukorlić „kontroverzni“ jer za nas vjernike, pripadnike Islama iz Sandžaka i Bošnjake diljem svijeta, on nije kontroverzni, izuzimajući, naravno, one vjernike „po službenoj dužnosti“.

Poznati novinar Darko Šuković, olahko poseže za kvalifikativom „kontroverzni“ misleći da je to najmanje čime uvaženog Muftiju može uvrijediti, ne rizikujući da iz „slobode govora“ preskoči u „govor mržnje“. On ima pravo misliti da je ostao u domenu ovog prvog, no za nas, koji smo „ostarili“ slušajući i preživljavajući sve nijanse jezičkih „strelica“, jasno je o kakvom se govoru radi.

Kontroverzni, iliti, onaj ko je sporan ili u nečemu osporen. Pošto iz poznatih razloga nije mogao biti „vehabija“, a „fundamentalista“ je već prevaziđen i izanđao termin, nešto mora biti. Ali šta mu dodati? Nešto mora, jer kakav je to musliman koji nije „nešto“? Ko je to zapravo muftiju Zukorlića osporio te je za Šukovića on odjednom „kontroverzni“? Pa osporila ga je ona (sakrivena) Srbija koja mu je udbaškom akcijom formirala paralelnu „srpsku“ islamsku zajednicu. Ona ista Srbija koja osporava i crnogorsku naciju i crnogorski jezik i Crnogorsku pravoslavnu crkvu i njenog duhovnog vođu, gospodina Miraša Dedeića. A nismo čuli da je Miraš Dedeić „kontroverzni“, bar ne od Darka Šukovića. Pa kod koga je naš uvaženi muftija Zukorlić osporen te je Šuković tako lahko potrčao za ovom kvalifikacijom? Crna Gora se ne miješa u odnose drugih država, što znači da za Crnu Goru nije kontroverzni. Pa, otkuda ova kvalifikacija u rječniku Darka Šukovića, koji skoro dvadeset godina kao novinar demonstrira zavidno bogatstvo jezika, a da u jednom trenutku ostane bez adekvatnog atributa za ličnost koja je odsutna i koja nije u poziciji da se brani od uvredljive novinarske kvalifikacije?

ŠUKOVIĆ – ANGAŽIRANI NOVINAR:Interpretirajući stavove muftije Zukorlića izrečene na Festivalu Islama u Bijelom Polju, Šuković ga parafrazira na posve iskrivljen način. „Ono što, siguran sam, treba da bude pošteno naučno obrađeno pred očima crnogorske javnosti, to je taj užasni genocid koji se desio u Šahovićima 1924. godine, to je na neki način, naučna istorijska i politička elita Crne Gore dužna crnogorskoj javnosti, i onda će biti manje prostora za ovakva podsjećanja sa strane, i još sam jednu zapisao: ‘Što ste bliže dželatu to ste više u riziku, i zato se treba malo odmaći, od koga – od svojih komšija… Model odnosa koji se sugeriše, koji ne treba Crnoj Gori…’” – zaključuje u pitanju sagovorniku, konstataciju koju predstavlja kao riječi Muftije Zukorlića.

ZLOČIN CRNOGORSKE VOJSKE I ANGAŽINARINI NOVINAR: Darko Šuković se ovakvim interpretacijama, inače sasvim drugačije poruke muftije Zukorlića, stavlja u ulogu angažiranog novinara, onog koji interpretira politiku vladajućih elita. Ističući i kvalifikujući zločin u Šahovićima kao genocid, koji jeste nažalost bio strašan i zločin kolosalnih razmjera za jedan tako mali narod, Šuković, u ulozi portparola političkih elita, svjesno prešutkuje jedan, po obimu i po posljedicama mnogo veći zločin, a to je genocid koji se desio u Plavsko-gusinjskom kraju u dva navrata, ali i mnoge druge zločine koje su činili nekada „crni“ a nekada „bijeli“, ali uvijek u dosluhu. Ovaj model skretanja pažnje na jedan zločin kako bi se drugi zanemarili, model je koji je primijenjen u BiH nakon posljednje agresije nad ovom suverenom i međunarodno priznatom državom, gdje se strašnim Srebreničkim genocidom pokušavaju prekriti i „otkupiti“ na desetine sličnih, također strašnih zločina diljem Bosne. Sigurno je da ovakvo angažirano novinarstvo ne uzima u obzir potpuno izmijenjene medijske prilike, gdje se istina više ne može prekriti nikakvim udbaško-medijskim trikovima, jer se medijski etar više ni izbliza ne poklapa sa strogo kontroliranim državnim prostorom. Istina o Plavsko-Gusinjskom zločinu koji je počinila crnogorska vojska mora izaći na svjetlo dana, mora se naučno sagledati i istražiti, zbog pomirenja naroda i oslobađanja budućih generacija tereta iz prošlosti, a crnogorska politička i naučna elita se u tom cilju mora ograditi od ovog zločina kao sramnog dijela svoje historije.

ŠAHOVIĆKA I SREBRENIČKA GENOCIDNA KAMA: Govoreći o nesnalaženju u uslovima slobode, Muftija Zukorlić je naveo primjer ponašanja logoraša kada logor padne. Ovom metaforom je pokazao kako se Bošnjaci još uvijek teško oslobađaju navika iz nekih teških vremena, te se dobrovoljno odriču slobode koja im je sada na dohvat ruke. Tom prilikom je spomenuo šahovićku i srebreničku kamu kao paradigmu za zločine nad Bošnjacima kojih se ovaj narod teško oslobađa i danas u uslovima slobode, pozivajući ih istovremeno da se udalje od tih kama kao uvriježenih simbola zločina koji paraliziraju i od slobodnog stvaraju porobljenog čovjeka. Nigdje se iz njegovog govora ne može prepoznati poziv kakav je Šuković interpretirao, o navodnom pozivu o distanciranju od komšija. Pod dželatima muftija Zukorlić, nedvosmisleno, podrazumijeva režime koji su organizirali i podržali genocide nad Bošnjacima, odnosno režime koji i danas, perfidnim, političkim sredstvima nastoje držati Bošnjake u stanju porobljenosti. Prisjećajući se da je hotel u kojem se održavao Festival nekad nosio ime Sandžak, muftija Zukorlić se upitao ko to i s kojim ciljem briše ime „Sandžak“ sa prostora koji se historijski zove Sandžak. Zaključuje da ti koji mijenjaju imena imenovanom, nemaju problema sa imenima već upravo sa imenovanim. Vjerovatno Šukoviću smeta to što neko primjećuje, pa još slobodno objelodanjuje namjere ideologa koji nisu obični narod, ili „komšije“ na koje on vješto skreće pažnju, već kreatori “velikih” država, režimi koji stoje iza brojnih genocida nad Bošnjacima.

BOŠNJAČKA STRANKA IZNEVJERENA NADA BOŠNJAČKOG NARODA: Ovim otvorenim pismom, prvenstveno smo namjeravali skrenuti pažnju na zloupotrebu javne riječi učinjenu od strane poznatog novinara, ali se nakon ove emisije ne možemo ne osvrnuti i na izrečene stavove njegovog sagovornika, predsjednika Bošnjačke stranke, gospodina Rafeta Husovića. Aktuelni ministar u Vladi Crne Gore, gospodin Rafet Husović se u pogledu ove teme u potpunosti složio sa stavovima novinara Darka Šukovića, ne pokazujući ni gram spremnosti da polemiše sa iskrivljenim interpretacijama koje mu je za komentar ponudio voditelj ove emisije. Čak je i sam, u nastojanju da pokaže kako u južnom dijelu Sandžaka teče med i mlijeko, iskrivljeno komentirao probleme koje, u vezi sa Islamskom zajednicom, Nacionalnim vijećem i Internacionalnim univerzitetom, imaju Bošnjaci iz sjevernog dijela Sandžaka, čime je aminovao pokušaje razbijanja ovih institucija, sugerirajući na taj način da je jedini put opstanka, i institucija ali i naroda, valjda onaj koji zastupa Bošnjačka stranka. Ovakvim stavovima Rafet Husović je, nažalost, potvrdio stare zebnje da je Bošnjačka stranka postala još jedna iznevjerena nada bošnjačkog naroda, i već utabana politička staza tihog nestanka Bošnjaka sa ovog prostora. Ono što je politika crnogorskih nacionalnih partija DPS-a i SDP-a, na pitanju Bošnjaka i Sandžaka, radila i odradila svih ovih godina, Bošnjačka stranka danas samo revnosno autorizuje.

JAVNO DATA RIJEČ: I na kraju, nadamo se da će Darko Šuković održati riječ javno datu u ovoj emisiji i pozvati muftiju Muamera ef. Zukorlića da gostuje u Živoj istini, kako bi se na licu mjesta, oči u oči, pred javnošću šireg medijskog auditorija, razjasnilo šta je, i kod koga je živa istina, stoji u pismu BKZ CG koje je potpisao predsjednik Hazbija Kalač.

Izvor: BKZ.rs