Budite dio projekta „Nacionalna biblioteka“

Poštovani, čast nam je obavijestiti Vas da su Bošnjačka kulturna zajednica i Revija Sandžak pokrenuli iznimno važan projekt NACIONALNA BIBLIOTEKA.

Obzirom na manjak autoritativnih knjiga koje nude naučno utemeljene činjenice o nacionalnom identitetu Bošnjaka, NACIONALNA BIBLIOTEKA ima zadaću da bošnjačkom narodu ponudi pitku, jednostavnu i kapitalnu literaturu iz nacionalnih disciplina koja će mu višestruko koristiti. Cilj nam je da štiva ove sadržine dopru do što većeg broja čitalaca te stoga težimo da knjige iz NACIONALNE BIBLIOTEKE budu dostupne svim slojevima društva.

Uz svaki broj Revije Sandžak čitaoci će imati prilike da svojoj biblioteci pridodaju vrijedna i slabije dostupna, kao i tematski aktuelna izdanja, što će vremenom učiniti da naše kućne biblioteke budu snabdjevene elementarnom literaturom nužnom za spoznaju sveukupnosti bošnjačkog identiteta, stoga će knjige u ovoj ediciji pretežno biti iz vjerskih, historijskih, kulturalnih, tradicijskih, jezičkih i književnih pregnuća Bošnjaka.

Želimo da popunimo one praznine koje nismo mogli popunjati vlastitom naobrazbom, kroz školske sisteme, a koji se tiču našeg nacionalnog identiteta.

Pošto se radi o dugoročnom projektu koji zahtijeva angažman većeg broja eksperata kao i uključivanje svih raspoloživih kapaciteta Bošnjačke kulturne zajednice i Revije Sandžak, te na koncu znatnih mjesečnih izdataka, pozivamo Vas da budete dio ovog značajnog projekta na način što ćete biti stalni čitalac i kolekcionar Nacionalne biblioteke.

Simbolična cijena od 200 dinara ili 2€, pristupačna svim slojevima bošnjačkog naroda, određena je samo zato da bi ovaj projekt bio samoodrživ i osigurao štampanje novih knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“. Smatramo da svaki Bošnjak ima obavezu učestvovati u ovom projektu i svojim najbližim učiniti dostupnim knjige iz Nacionalne biblioteke.

Do sada su izišle dvije knjige u ediciji „Nacionalna biblioteka“:

–          H. Mehmed Handžić, Islamizacija Bosne i Hercegovine i porijeklo bosansko-hercegovačkih muslimana

–          Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk (I dio).

Ovaj projekt možete pomoći:

  1. Kontinuiranom kupovinom knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“,
  2. Polugodišnjom ili godišnjom pretplatom na manju ili veću količinu knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“,
  3. Otkupom veće količine knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“,
  4. Donacijama za štampanje knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“,
  5. Sponzorstvom određenog izdanja i tiraža knjiga iz edicije „Nacionalna biblioteka“.

Za sve one koji žele da ugrade sebe i svoje porodice u ovaj hairli projekat od općenacionalnog značaja otvoren je poseban e-mail (nacionalnabiblioteka@bkz.rs) i dostupan telefon Centrale BKZ-a (+381/20/322-181). Knjige iz Nacionalne biblioteke mogu se poručiti i poštom (Bošnjačka kulturna zajednica, Gradska 1, 36300 Novi Pazar).

Uz ovo pismo poklanjamo Vam i PDF-izdanje prve knjige iz edicije „Nacionalna biblioteka“ h. Mehmeda Handžića: ISLAMIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I PORIJEKLO BOSANSKO-HERCEGOVAČKIH MUSLIMANA, koju možete preuzeti sa linka: http://bkz.rs/nb_k1.rar

Uredništvo „Nacionalne biblioteke”