Sjednica Predsjedništva BANU u Sarajevu

U Sarajevu je održana sjednica Predsjedništva Bošnjačjke akademije nauka i umjetnosti BANU na kojoj su razmatrane dosadašnje aktivnosti organa BANU-a. Predsjedništvo Akademije je razmatrajući strategiju nacionalnog i kulturnog razvoja Bošnjaka usvojilo preporouke Senata BANU iz decembra, 2011. godine.

Predsjedništvo BANU je donijelo odluku o organizaciji međunarodnog naučnog skupa u povodu 100. godišnjice Balkanskih ratova (1912-2012) u septembru, 2012. godine. Također, na sjednici Predsjedništva odlučeno je da se međunarodni naučni skup o bosanskom jeziku održi u novembru, 2012. godine u Sarajevu.

Izvor: MINA