Okrugli sto na temu OBRAZOVANJE U SANDŽAKU: Bošnjaci zaslužuju jednak tretman u obrazovnom sistemu

Odbor za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća održao je večeras u Velikoj sali Mešihata Okrugli sto na temu „Obrazovanje u Sandžaku“.

U prisustvu velikog broja intelektualaca, prosvjetnih radnika kao i delegacija Medrese, FIS-a, IUNP, BNV-a i BKZ-a svoje radove kao uvodničari ovog Okruglog stola izlagali su dr. Mustafa Fetić, profesor Zehnija Bulić i profesorica Azra Zatrić.

Rad doktora Fetića je nosio naziv „Kriza odgojnog uzora“, profesor Bulić je govorio na temu „Uloga svetosavizacije u asimilaciji Bošnjaka“, a profesorica Zatrić je govorila na temu „Bošnjaci u nastavnim planovima Republike Srbije“.

[nggallery id=28]

Nakon iznesenih referata u kojima su se uvodničari saglasili da je obrazovno-odgojna dimenzija cjelokupnog obrazovnog sistema u Republici Srbiji degradirana, a da su posebno Bošnjaci ugroženi i podvrgnuti procesu asimilacije kroz neprimjerene nastavne sadržaje, otvorena je široka diskusija u kojoj su diskutanti iznijeli niz negativnih primjera iz obrazovne prakse. U diskusijama je dat i niz konstruktivnih prijedloga kako da se poboljša nivo obrazovanja i kako da se nastavni planovi i programi prilagode potrebama bošnjačke djece.

Nakon diskusija i prijedloga usaglašeni su sljedeći zaključci:

  1. Bošnjaci Sandžaka imaju pravo i zaslužuju jednak tretman u obrazovnom sistemu R. Srbije, te adekvatnu zastupljenost u nastavnim sadržajima.
  2. Uz uvažavanje principa multietničkog i multikulturalnog života i tolerancije, neprihvatljiva je kulturna asimilacija Bošnjaka kroz školske programe, forsirajući stvaralaštvo, tradiciju i običaje većinskog naroda.
  3. Bošnjaci Sandžaka imaju pravo školovanja na bosanskome jeziku, prilagođavanje nastavnih sadržaja iz oblasti historije nacionalnog identiteta i umjetnosti, te zastupljenosti bošnjačkih autora u obaveznoj nastavnoj literaturi.
  4. Odlučno se protivimo nametanju pravoslavne slave ” Sveti Sava” kao školske slave, posebno u sandžačkim školama gdje su bošnjačka djeca većina, jer živimo u sekularnoj državi a škole su državne ustanove.
  5. Pozivamo sve obrazovne ustanove u Sandžaku, organizacije i udruženja, te bošnjačke intelektualce da daju puni doprinos u afirmaciji odgojno-obrazovnog procesa Bošnjaka Sandžaka.
  6. Podržavaju se rad i aktivnosti Odbora za obrazovanje Bošnjačkog nacionalnog vijeća i daje puna podrška u organizovanju naučnih skupova i projekata na putu jačanja kulturno-obrazovnog identiteta Bošnjaka.

Odbor za obrazovanje BNV-a je najavio seriju Okruglih stolova na temu obrazovanja sa ciljem da se rasvijetli ovaj značajan aspekt kulturno-obrazovnog identiteta Bošnjaka, kroz prizmu diskriminacije, asimilacije, segregacije, stanja škole i školstva, zastupljenosti Bošnjaka u nastavnim planovima i programimau Republici Srbiji, kao i da se napravi presjek trenutnog stanja obrazovanja Bošnjaka u Sandžaku.

Izvor: SANAPRESS