Delegacija iz Sandžaka otpočela zvaničnu posjetu SAD-u

Prvog dana boravka u Njujorku delegacija iz Sandžaka koju čine rektor IUNP prof. dr. Mevlud Dudić, predsjednik IVS Sead Šaćirović i predsjednik BKZ Jahja Fehratović, sastali su se sa uglednim Bošnjacima i biznismenima koji žive i rade u Njujorku.

Tom prilikom rektor Dudić je imao polučasovno obraćanje, gdje je govorio o trenutnom stanju Bošnjaka u Srbiji, aktivnostima institucija koje predstavljaju sa posebnim osvrtom na stanje IUNP. Sa domaćinima je dogovoren protokol posjete, po kojem će delegacija iz Sandaka u Njujorku boravi do 10. januara.

Informativna služba