BKZ osuđuje politički atak na IUNP

Akreditaciona komisija je, mimo svih rokova terorizirala IUNP, kroz razne oblike birokratskih smicalica i nakon 33 mjeseca kazala, pozivajući se na tehničke i periferne stvari, da IUNP ne zadovoljava akreditacione standarde, iako ova ustanova posjeduje najbolje kadrovske, prostorne, tehničke i sve ostale uvjete za rad u Republici Srbiji. Zašto ta Akreditaciona komisija nije u zakonom predviđenom roku odradila svoj posao? I zašto u trenutku zapinjanja turske incijative baš pred vratima režima Borisa Tadića i zahuktavanja izborne atmosfere dolazi ova politička odluka kojom se želi naštetiti pokretu bošnjačkoga buđenja?

IUNP je jedan od temeljnih stubova opstanka bošnjačkoga naroda. Kvalitet, snaga i intelektualni pogon koji na ovom univerzitetu iz dana u dan nastaje ni u jednom trenutku nije upitan, što dokazuje i dozvola za izdavanje diploma američkog Heritrage univerziteta, kao i najrespektabilniji profesorski kadar na Balkanu.

Ovim aktom režim Borisa Tadića, podstreknut poltronima iz Sandžaka, za rad sakrivanja propasti svog političkog kursa prema Evropi i Kosovu, koji će ga koštati gubljenjem vlasti na predstojećim izborima, želi kazniti sandžačku mladost, studente, i njihove porodice zbog izbora da stječu znanja i formiraju vlastite ličnosti na najboljem univerzitetu u regionu na kome se uče slobodi duha i odvažnosti da se usprotive svakom vidu nipodaštavanja i diskriminaciji vlastitoga bića.

Bošnjačka kulturna zajednica će staviti sve svoje resurse na raspolaganje studentima, profesorima i rukovodstvu IUNP-a u borbi za dalje unapređivanje akademske i slobodarske svijesti sandžačkih naroda, iako smo uvjereni da pored američke, evropske, svjetske i turske akreditacije ovom univerzitetu i njegovim povlaštenim studentima mogu pozavidjeti svi ostali činioci akademskog života ne samo u Srbiji nego i u cijelome regionu.

Informativna služba