Tribina u Beču i Minhenu „Sandžak na putu ka slobodi“

Delegacija BNV i BKZ predvođena Samirom Tandirom i Jahjom Fehratovićem već dva dana boravi u posjeti Bošnjacima u Austriji i Njemačkoj.

U petak 9. 10. 2011. godine posjetili su Bošnjake u Grazu. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje kancelarija Narodnog vijeća Sandžaka i Bošnjačke kulturne zajednice koja će se realizirati u narednom perriodu.

10. 11. 2011. godine u organizaciji Zajednice sandžačke dijaspore i džemata „El-Iman“ održana je tribina „Sandžak na putu ka slobodi“. Pored Tandira i Fehratovića na tribini su govorili predsjednik ZSD Mithat Mujović i član odbora BKZ-a za dijasporu Sead Demić. Također je dogovoreno da se u najkraćem mogućem roku otvori kancelarija BKZ i predstavništvo Narodnog vijeća Sandžaka.

Delegacija iz Sandžaka je u oba grada prihvaćena s ushićenjem. Sve inicijative pokrenute od njih naišle su na opće oduševljenje svih prisutnih koji su izrazili želju da učestvuju u osnivanju i radu obje organizacije.

11. 12. 2011. godine delegacija BNV-a i BKZ-a boravi u Minhen, gdje će se u organizaciji ZSD-a i Džemata El-Fedžr također održati tribina „Sandžak na putu ka slobodi“.

Izvor: BKZ.rs