Konstituiran Senat BANU

Nakon osnivačke skupštine Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) u Novom Pazaru (09. juna, 2011. god.) jučer (10. decembra, 2011. god.) je u Sarajevu održana konstituirajuća sjednica Senata BANU, kojom je predsjedavao akademik Mustafa Cerić, reisu-l-ulema.

U radu sjednice sudjelovali su članovi Senata muftija Muamer Zukorlić, prof. dr. Ferid Muhić, predsjednik BANU, akademik Muhamed Filipović, akademik Ejup Ganić, prof. dr. Dževad Jahić, prof. dr. Lamija Hadžiosmanović i prof. dr. Mevlud Dudić. Nakon iscrpne rasprave o strategiji nacionalnog i kulturnog razvoja Bošnjaka na sjednici su usvojene slijedeće preporuke predsjedništvu Akademije za 2012. godinu:

(1) da se organizira naučni skup o liku i djelu rahmetli akademika Nedžada Ibrišimovića, jednog od osnivača Akademije;

(2) da se organizira međunarodni naučni skup povodom stogodišnjice balkanskih ratova (1912-2012);

(3) da se organizira međunarodni naučni skup o bosanskom jeziku;

(4) da se raspiše natječaj za izradu izvještaja o stanju nacije Bošnjaka;

(5) da se raspiše natječaj za izradu mape kulturne baštine Bošnjaka;

(6) da se raspiše natječaj za izradu nacionalnog kalendara Bošnjaka;

(7) da se pristupi izradi bosanske enciklopedije (Enciklopedija Bosnika);

(8) da predsjedništvo Akademije angažira akademika Muhameda Filipovića da napiše “Manifset Bošnjaka”.

Na sjednici Senata BANU u Sarajevu prihvaćen je prijedlog da akademik Šerbo Rastoder, prof. dr. Nijaz Duraković i prof. dr. Hasnija Muratagić-Tuna budu članovi Senata čime je dovršeno konstituiranje Senata BANU od jedanaest članova.

Prihvaćen je prijedlog da se u prvoj polovini mjeseca marta 2012. god. održi inauguracija Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti – BANU u Sarajevu.

Izvor: BANU.rs