FORMIRAN INICIJATIVNI ODBOR ZA OSNIVANJE BOŠNJAČKE KULTURNE ZAJEDNICE NA KOSOVU

Dana 3. 11. 2011. godine osnovan je Inicijativni odbor za formiranje Bošnjačke kulturne zajednice na Kosovu. Odbor broji petnaest članova iz svih dijelova Kosova u kojima žive Bošnjaci: Prizren, Peć, Vitomirica, Priština, Kosovska Mitrovica, Dragaš, Župa, Podogorje i druga mjesta.

Petnaestočlani Inicijativni odbor je izabrao rukovodstvo koje ima zadatak da pripremi Osnivačku skupštinu Bošnjačke kulturne zajednice Kosova i odradi sve neophodne pripreme za registraciju kod nadležnih organa.

Rukovodstvo Inicijativnog odbora čine: prof. dr. Mehmed Meta – predsjednik, Sahit Kandić – potpredsjednik, Adnan Redžeplar – potpredsjednik, Edina Elezi – sekretar.

Rukovodstvo Inicijativnog odbora se obavezalo da će intenzivno raditi na realizaciji zadataka i da će u najskorije moguće vrijeme Bošnjačka kulturna zajednica na Kosovu zaživjeti punim kapacitetima i tako se pridružiti već formiranim BKZ-ima u Sandžaku, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i skupa sa njima raditi na opće nacionalnim projektima.