Svebošnjački sabor Sandžaka usvojio dvije Deklaracije

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru usvojio je Deklaraciju o diskriminaciji u Sandžaku i Deklaraciju o Narodnom vijeću Sandžaka.

Tekst Deklaracija prenosimo u cjelosti.

[nggallery id=53]

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Usvaja se

D E K L A R A C I J A

O DISKRIMINACIJI U SANDŽAKU

 

I

Diskriminacija u Sandžaku prisutna je u svim sferama života u formi državnog terora.

 

II

Režimska agresija na Islamsku zajednicu organizirana je sa ciljem urušavanja osnovnog stožera opstanka Bošnjaka u Sandžaku.

 

III

Napad na islamsku vjeronauku od strane Ministarstva vjera i dijaspore i Ministarstva nauke i prosvjete sprovodi se sa ciljem pravoslavizacije muslimanske djece.

Od Mešihata Islamske zajednice tražimo da pristupi donošenju fetve o vjerskoj validnosti vjeronauke u postojećim okolnostima. Djelovanje nadležnih ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske vjeronauke neprijateljski je čin prema pripadnicima bošnjačkog naroda.

 

IV

Vakufska imovina, posebno zemljište, svetinja su i osnov očuvanja duhovnog i kulturnog identiteta Bošnjaka Sandžaka.

 

V

Osporavanje legaliteta Bošnjačkog nacionalnog vijeća od strane režima sastavni je dio režimskog programa sa ciljem slabljenja i eliminacije bošnjačkog utjecaja i postojanja u Sandžaku. Zato dajemo punu podršku rukovodstvu BNV na putu očuvanja i afirmacije bošnjačkih nacionalnih vrijednosti.

 

VI

Opstrukcija akreditacije Internacionalnog univerziteta ima za cilj vraćanje bošnjačke djece i omladine u mrak neznanja sa ciljem daljeg porobljavanja pojedinačne i kolektivne svijesti. Internacionalni univerzitet predstavlja glavni stub slobode i razvoja na području Sandžaka.

 

VII

Diskriminacija nad Bošnjacima kroz politiku zapošljavanja u državnim organima i javnim ustanovama na stepenu je brutalnosti i bezobzirnosti bez presedana, što predstavlja poruku nepoželjnosti bošnjačkog naroda u Srbiji.

 

VIII

Privredna diskriminacija u Sandžaku obuhvata sve građane bez obzira na vjersku i etničku pripadnost. Do promjene ovog stanja solidarnost i humanost među građanima neminovni je način preživljavanja.

 

IX

Brutalne kampanje prorežimskih političkih organizacija i medija u Sandžaku imaju za cilj izazivanje straha kod građana kako bi se malobrojna grupa podanika režima uvećala.

 

X

Od nedležnih međunarodnih institucija tražimo da hitno poduzmu mjere zaštite građana Sandžaka od diskriminacije.

 

XI

Ukoliko režim hitno ne promijeni ponašanje, nužno je pripremiti građane na opću građansku neposlušnost i masovne proteste.

 

XII

Od Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti tražimo da pristupi izradi programa nacionalnog opstanka bošnjačkog naroda.

 

_____________________________________________________

 

Svebošnjački Sabor Sandžaka na Drugom zasjedanju održanom 11.09.2011. god. u Novom Pazaru donio je odluku

Usvaja se

 

D E K L A R I C I J A

O NARODNOM VIJEĆU SANDŽAKA

 

I

Svebošnjački Sabor Sandžaka preimenuje se u Narodno Vijeće Sandžaka.

 

II

Narodno Vijeće Sandžaka ima Predsjedništvo Vijeća i Izvršno vijeće.

 

III

Predsjedništvo Narodnog Vijeća Sandžaka čine: predsjednik, dva potpredsjednika, sekretar i predsjednik Izvršnog vijeća.

 

IV

Na mjesto predsjednika Narodnog Vijeća Sandžaka imenuje se Džemail Suljević. Za potpredsjednike: dr. Admir Muratović i Hazbija Kalač. Za sekretara Hedija Škrijelj i za predsjednika Izvršnog vijeća Sead Šaćirović.

 

V

Predsjedništvo Narodnog Vijeća Sandžaka obavezno je pripremiti Statut Narodnog Vijeća Sandžaka u roku od 60 dana.

 

VI

Narodno Vijeće Sandžaka je najviše predstavničko tijelo građana Sandžaka, koje će ravnopravno zastupati interese građana u zemlji i inostranstvu.

 

VII

Adekvatan broj članova Narodnog Vijeća Sandžaka popunjava se iz redova pripadnika srpskog i crnogorskog naroda i ostalih.

 

VIII

Narodno Vijeće Sandžaka će poduzeti sve potrebne radnje za otvaranje predstavništava Sandžaka u Briselu, Vašingtonu, Istanbulu i Sarajevu.