Posjeta studenata Regionalne škole

Danas je Bošnjačko nacionalno vijeće i Bošnjačku kulturnu zajednicu posjetila grupa polaznika Regionalne škole Helsinškog komiteta za zaštitu ljudskih prava i sloboda.Njih su u prostorijama BNV-a primili predsjednik Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda BNV-a prof. dr. Admir Muratović i predsjednik BKZ-a Jahja Fehratović.

Tema ovogodišnje škole jeste Sandžak te su se isti došli upoznati sa realnom slikom Sandžaka kako bi razbili stereotipe koji vladaju u srbijanskim i regionalnim medijima.

Gospoda Muratović i Fehratović upoznali su ove mlade ljude iz cijelog regionalna Balkana sa djelovanjem BNV-a i BKZ-a kao i svim aktualnim temama vezanim za Sandžačko pitanje.

Informativna služba