SDA nije dostojna baštinjenja 29. jula

U Nacionalnom kalendaru Bošnjačke kulturne zajednice 29. juli je označen kao važan datum u savremenoj historiji Bošnjaka Sandžaka.

29. jula 1991. godine osnovan je narodni pokret koji je prvi puta nakon Drugog svjetskog rata okupio sve Bošnjake oko jedne ideje i predstavljao nadu da će Sandžak, u tom raspadajućem jugoslavenskom društvu, postati jedinstvena autonomno teritorijalna jedinica, te da će Bošnjaci u njemu uživati sva prava koja su im od 1912. godine sistemski uzurpirana i oduzimana. Narod je zdušno podržao formiranje Stranke demokratske akcije, ali je iz godine u godinu doživljavao razočarenje za razočarenjem, pronevjeru za pronevjerom i bol za bolom.

Euforiju svebošnjačkog pokreta pratili su Referendum za Autonomiju Sandžaka, Memorandum o specijalnom statusu Sandžaka, uspostavljanje institucija predsjednika, premijera, vlade i drugih tijela. Podsjećanja radi, za predsjednika je izabran Sulejman Ugljanin, a za premijera Rasim Ljajić. Njihova zapaljiva retorika iz tog perioda koštala je bošnjački narod mnogo batina, tortura, prebijanja, bježanja, topova i tenkova usidrenih u svim sandžačkim gradovima, otmica, etničkog čišćenja pograničnih dijelova, te strahovanja od paravojnih formacija i rezervista koji su preplavili sandžačke čaršije. Ugljanin se nije zadovoljavao čak ni autonomijom, već je u više navrata isticao zahtjeve za Republikom Sandžak.

Prijelomni trenutak, koji je najtrezvenije Bošnjake počeo buditi iz utopijskog sna, bio je Ugljaninov bijeg za Tursku i nešto kasnije Ljajićevo odcjepljenje od njega. Najglasovitiji lider na Balkanu je prepustio svoj narod čeljustima Miloševićevog režima. Sva kasnija dešavanja u i oko Stranke demokratske akcije svjedoče o njenom otuđenju od narodnog pokreta koji je formiran 29. 7. 1991. godine. Ugljaninovim povratkom i daljim cijepanjem SDA na Suljevićev Narodni pokret Sandžaka, Murićevu Stranku za Sandžak i niz drugih političkih udruga, označio je konačni krah svebošnjačkog pokreta. Od svih koji su učestvovali u formiranju tog pokreta, nakon ovih 21 godinu u SDA je ostao jedino Sulejman Ugljanin.

SDA je išla iz krajnosti u krajnost. Od proklamatora ideje Autonomije i Republike Sandžak, Specijalnog statusa za Sandžak, te ujedinjenja Sandžaka sa BiH pa čak Kosovom i Albanijom, došla je do toga da je presudno utjecala na donošenje Ustava Republike Srbije kojim se Bošnjacima oduzima status naroda i daje položaj nacionalne manjine. Također, zahvaljujući njihovim poslanicima Esadu Džudževiću i Bajru Omeragiću izglasan je zakon o izjednačavanju partizana i četnika. A najtragičnija stvar jeste podrška SDA donošenju Deklaracije o Srebrenici kojom se genocid nad Bošnjacima tretira kao obični zločin, kao i apeliranje da Bošnjaci učestvuju u vlastitoj srbizaciji kroz svetosavske akademije. Ne želimo ni spominjati pronevjeru općinskog budžeta Novoga Pazara za osamnaest miliona eura i još na hiljade dokazanih i dokazljivih pronevjera i izdaja kako bošnjačkih nacionalnih interesa tako i povjerenja građana Sandžaka.

Zbog svega navedenog, Bošnjačka kulturna zajednica je stava da SDA nije dostojna baštinjenja 29. jula kao dana svog formiranja, jer je odavno iznevjerila svebošnjački pokret koji se na današnji dan prije 21 godinu formirao u Novome Pazaru. 29. juli nadilazi postojeće političke partije u Sandžaku i predstavlja svenarodni pokret kom su pripadali i kom mogu pripadati samo oni politički i svaki drugi subjekti koji njeguju ideju slobode, autonomnosti i samosvojnosti bošnjačkoga naroda, nasuprot konceptu podaništva, izdaje i poltronstva.

U duhu kazanog, svim Bošnjacima Sandžaka čestitamo dvadeset prvu obljetnicu nacionalnog buđenja i preporoda, uz nadu da će nadolazaće generacije ostvariti one ideale koje su bivši nacionalni lideri Ugljanin i Ljajić iznevjerili.

Informativna služba