Čestitka Mešihatu na utemeljenju IKC „Altun Alem“

Poštovani, obradovani viješću da se u okviru Mešihata islamske zajednice u Srbiji utemeljila još jedna institucija od općenacionalnog i općekulturalnog značaja – ISLAMSKI KULTURNI CENTAR “ALTUN ALEM” – želimo Vam čestitati na ovoj jedinstvenoj odluci.

Bošnjaci su tradicionalno muslimanski narod, i u svom viševjekovnom postojanju baštine tekovine islamske kulture i civilizacije, kao i bogato duhovno i kulturno-historijsko nasljeđe. U posljednjih stotinu godina, veći dio tog kulturno-historijskog nasljeđa bio je prepušten tijeku vremena, nezaštićen i osuđen na samopropadanje. Mnogo toga je zauvijek izgubljeno nebrigom vlasti i institucija koje su morale konzervirati i bar dijelom zaštititi to ne samo bošnjačko-muslimansko nego i opće civilizacijsko blago. Posljedice takvog odnosa jesu nestanak desetina džamija, mesdžida, mekteba i drugih monumentalnih objekata prosječne starosti od četiri, tri, tri ipo vijeka i zavidne arhitektonske konstrukcije, među kojima i Gazi Isa-begove džamije, Ejup-begove džamije, Kolo i druge novopazarske i sandžačke džamije, a da ne govorimo o stotinama zauvijek izgubljenih džamija na širem području od Beograda, preko Sapca, Uzica i drugih srbijanskih gradova. Pored džamija, zauvijek su nestali kompleksi starih čaršija, medresa, ruždija, kitabhana, hamama, hanikjaha, bezistana, karavan saraja, šadrvana, haremluka, selamluka, turbeta, šehidskih mezarja, kšli, tvrđava, gradina i drugih vrijednih spomenika naše orijentalno-islamske tradicije. Stoga je od posebnog značaja formiranje Islamskog kulturnog centra „Altun alem” kako bi se bar preostali obrisi bošnjačko-muslimanske kulture iz osmanskog perioda sačuvali od daljeg urušavanja. Mišljenja smo da se ovakva institucija morala formirati još mnogo prije, i da svaki dan njenog nepostojanja neprocjenjivo šteti očuvanju preostalih spomenika naše duhovnosti na ovim prostorima. Tome u prilog svjedoči i nedavno obrušavanje dijela gradskog bedema u Novome Pazaru za sanaciju kojeg ni općinske ni republičke vlasti još uvijek nisu poduzele nikakve konkretne poteze. Zato je pred Islamskim kulturnim centrom „Altun alem” i njegovim rukovodiocem dr. Hajrudinom Balićem ozbiljna, složena i neprocjenjivo važna zadaća da zaštiti postojeće, restaurira dotrajale i rekonstruira porušene spomenike našeg bošnjačko-muslimanskog kulturološkog nasljeđa. Drugi segment postojanja Islamskog kulturnog centra „Altun alem” trebao bi se odnositi na otjelotvorenje onih duhovnih dimenzija koje uvjetno korespondiraju sa izvornom bošnjačkom kulturom i tradicijom. U tom pogledu, posebno se radujemo budućoj saradnji Bošnjačke kulturne zajednice i Islamskog kulturnog centra „Altun alem” na svim poljima, posebno na onim projektima koji prema svojoj prirodi podrazumijevaju i duhovnu, odnosno islamsku, i tradicijsku, odnosno bošnjačko-nacionalnu, komponentu.

Davanje užeg imena Islamskom kulturnom centru Altun alem simbolizira poseban senzibilitet bošnjačko-sandžačke duhovnosti i šalje jasnu poruku svima da Bošnjaci Sandžaka nikada neće niti zaboraviti niti odustati od svog sandžačkog bošnjačko-muslimanskog identiteta. Također, ovo nam uliva nadu da će i ova sandžačka ljepotica u najskorijem mogućem roku biti na usluzi vjernicima za obavljanje beš-vakat namaza, te da će ezani s njenog zlatnog alema ponovo sladiti srca i duše svih vjernika.

Imajući u vidu sve naprijed kazano, još jednom čestitamo Mešihatu Islamske zajednice u Srbiji na ovako odvažnoj odluci da formiraju Islamski kulturni centar „Altun-alem” i prvom direktoru Centra dr. Hajrudinu Baliću želimo svaki uspjeh u budućem radu, u nadi da ćemo uspješno sarađivati na brojnim projektima oživljavanja i učvršćivanja naših kulturnih, duhovnih i tradicijskih vrijednosti.

predsjednik BKZ-a

prof. Jahja Fehratović