EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA U STRAZBURU PREUZIMA PREDMET LJILJAN RADIJA

Bošnjačka kulturna zajednica dobila je pismo od Sekretarijata Evropskog suda za ljudska prava iz Strazbura koji je obavještava da je ovaj sud predmetu Ljiljan radija po tužbi BKZ-a protiv RRA-a dodijelio djelovodni broj 13375/11. Uz obavijest o pokretanju postupa po tužbi BKZ-a protiv RRA-a, Evropski sud za ljudska prava u Strazburu poslao je i set dokumenata o podnesku tužbe, primjerak Konvencije s protokolima i primjerak Službenog obrasca predstavke. Pismo poslato iz Strazbura 1. 3. 2011. godine na adresu primaoca stiglo je tek 11. 4. 2011. godine. Dakle, punih 41 dan je trebalo pošti da dostavi jednu obimom ne veliku pošiljku iz Strazbura do Novoga Pazara. BKZ je dobila osam nedjelja da dostavi svu dokumentaciju o ovom predmetu Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, pa je na ovaj način neko htio da pošiljka okasni kako bi iscurilo vrijeme. U popratnom pismu Sekretarijata Evropskog suda za ljudska prava stoji da je u pošiljci i 10 naljepnica sa bar kodovima koje je neophodno nalijepiti na dokazne dokumente u predmetu Ljiljan radija, ali službenici BKZ-a po otvaranju pošiljke iste nisu pronašli. BKZ će o ovom incidentu obavijestiti Evropski sud u Strazburu i od PTT-a Srbije tražiti objašnjenje. Ukoliko se utvrdi da je bilo ko otvarao službenu pošiljku,  BKZ će podnijeti krivične prijave protiv odgovornih lica u PTT-u Srbije.

Informativna služba