Osnovana SABA – Sandžačka biznis asocijacija

U Velikoj Sali Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u četvrtak 23. decembra 2010. godine održana je promotivna skupština „Sandžačke biznis asocijacije“, skraćeno SABA. Skupština je imala svečani karakter i zadatak da javnost upozna sa postojanjem ovog Udruženja koje je formirano sa ciljem unapređenja održivog ekonomskog razvoja i poboljšanja životnog standarda.

Promotivnoj skupštini su prisustvovali sandžački poslovni ljudi iz svih gradova Sandžaka, kao i poslovni ljudi porijeklom iz Sandžaka koji žive u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama zapadne Evrope. Pored poslovnih ljudi skupštini su prisustvovali i predsednik Internacionalnog univerziteta, glavni muftija Islamske zajednice Muamer-ef. Zukorlić, rektor Internacionalnog univerziteta prof.dr. Mevlud Dudić, dekani departmana, kao i studenti Univerziteta.

Za predsjednika SABA-e izabran je Hako Duljević uspješni sandžaklija u sektoru građevinarstva u Bosni i Hercegovini. Predsjednik izvršnog odbora SABA-e je mr. Nusret Nicević dugogodišnji privrednik u Novom Pazaru i generalni menadžer Internacionalnog univerziteta. Potpredsednik SABA-e je doc.dr. Suad Bećirović, ekspert za finansije i profesor na Univerzitetu, a sekretar je doktorant ekonomskih nauka iz oblasti projekt menadžmenta Enis Ujkanović.

Ciljeve formiranja SABA i očekivanja iznio je predsjednik ovog udruženja Hako Duljević:

„Očekujem da krenemo sa nule i da cijeli ekonomski potencijal objedinimo. Činjenica je da su sandžaklije pojedinačno svuda šampioni, a da ekipno ne nastupaju nigdje. Smatram da je okupljanje svih tih potencijala jako važno i mi ćemo u saradnji sa Internacionalnim univerzitetom razmotriti sve mogućnosti i pristupiti izradi projekata važnih za razvoj naše regije. Očekujem da će to uticati na bolji životni ambijent za sve građane Sandžaka. Mikro kreditiranje malih i srednjih preduzeća i razvoj poljoprivrede je samo jedan segment našeg djelovanja i sa time možemo startovati odmah, a srednjoročno i dugoročno ćemo izraditi projekte. Naravno svjesni smo svih svojih potencijala i energiju ćemo usmjeravati u tom pravcu.“

Na promotivnoj skupštini su se pored Haka Duljevića i Nusreta Nicevića obratili i dr. Muamer Redžović, biznismen iz Novog Pazara, prof. dr. Muamer Kalić iz Sarajeva, Nezir Dacić iz Rožaja, Ahmet Ahmatović kojiima svoj biznis u Njemačkoj i svi su se oni složili da je formiranje jednog ovakvog Udruženja veoma značajno za Sandžak i za ekonomski razvoj sandžaka, kao i za povezivanje svih sandžaklija u dijaspori.

Na kraju se prisutnima obratio predsjednik Univerziteta glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić koji nije krio svoje zadovoljstvo i koji je istakao da se jedino građenjem sistema i institucija sistema može postići napredak. Muftija je još dodao:

„Svaki sličan događaj prije svega stavim na vagu etike i slobode, jer su to dvije vrijednosti koje čovjeka po najviše čine čovjekom. Po našem starom sandžačkom pravili, kada se god pojavi neka nova organizacija, mi kao jako zauzet narod nemamo vremena da čitamo programe i šta tamo piše, već odmah pitamo ko je to tamo? Po tome ko je tamo zaključimo jeli to dobro ili nije dobro. Jednostavna logika, ali logika koja nikada nije omanula zato što su ljudi apsolutno mjera svega. Ovo je još jedan sandžački iskorak u pravcu slobode. Mi koji živimo u sandžaku svjedoci smo svih oblika i slojevitosti porobljavanja jednog naroda. Jedan od oblika porobljavanja naroda jeste ne pošten i ne zakonit odnos prema ljudima koji se bave biznisom.“

Muftija je dalje govorio o planovima i projektima koje narod Sandžaka treba da realizuje kako bi doživjeo potpunu slobodu i istakao da je zdrava konkurencija način da se nametne kvalitet u svim sferama života. Također je istakao i značaj što su se kroz SABA-u povezala praktična znanja kojea imaju biznismeni i teorijska znanja koja imaju profesori i saradnici sa Internacionalnog univerziteta.

„Uvijek izrastanje snažnih pojedinaca proizvodi problem nedostatka timskog rada, rekao je Glavni muftija i nastavio, To je posledica nedostatka institucionalnog rada i života kao i nedostatka krovne institucije koja se zove nacionalna država Bošnjaka koja obezbeđuje dostojanstvo svojih građana. Nama predstoji da po svaku cijenu pojedince uigramo i naučimo da igraju timski. Kada to postignemo onda nećemo imati konkurenta. Mi sada pravimo srednju traku u kojoj su sposobni ljudi pošteni, odnosno pošteni ljudi sposobni. Samo ono što je na sredini je uspravno, fleksibilno i stabilno i to je ono što krasi ovu organizaciju i ove ljude. To je ono što i meni daje puno pravo da ih podržim i učinim sve što mogu da bi to bilo uspješno.“

Nakon promotivne skupštine organizovan je koktel u holu univerziteta, a nakon koktela i radni sastanak u Ovalnoj Sali. Na ovom skupu je dogovoreno da sledeća sjednica bude organizovana u sarajevu.

Izvor: Islamskazajednica.org