BKZ osuđuje tendenciozno djelovanje ambasadora Kipreosa

Na sjednici Predsjedništva Bošnjačke kulturne zajednice održanoj 14.12.2010. god. djelovanje šefa Misije OEBS-a u Beogradu Dimitriosa Kipreosa ocijenjeno je tendencioznim i u suprotnosti sa principima Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju.Dosadašnjim djelovanjem, kao i iznošenjem pozitivnog stava o ponovnom održavanju izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće, obistinile su se sumnje o umiješanosti g. Kipreosa u sve nezakonite radnje Ministarstva za ljudska i manjinska prava, počev od manipulacije biračkim spiskovima, opstukcije kontrole izbornog procesa, do falsifikovanja ostavki dvojice vijećnika Bošnjačkog preporoda i diskriminatorske promjene Poslovnika o konstituisanju Vijeća.

Uloga OEBS-a u praćenju izbora je izuzetno važna i nedopustivo je da samovolja jednog činovnika ugrozi kredibilitet ove evropske  institucije. Tendenciozno djelovanje Kipreosa protiv Bošnjačke kulturne zajednice i volje bošnjačkih birača u suprotnosti je sa osnovnim evropskim vrijednostima i predstavlja lošu poruku Bošnjacima i muslimanima koji se iz raznih pobuda nastoje satanizovati.

Podrškom ponavljanju izbora za Bošnjačko nacionalno vijeće g. Kipreos neposredno doprinosi destabilizaciji Sandžaka, što je u suprotnosti sa ciljem Misije OEBS-a.

BKZ će preduzeti potrebne korake prema višim instancama OEBS-a sa zahtjevom smjene aktuelnog šefa Misije u Beogradu.

Na sjednici Predsjedništva za novog predsjednika BKZ izabran je mladi književnik iz Novog Pazara Jahja Fehratović umjesto dosadašnjeg predsjednika dr. Mevluda Dudića, a na mjesto sekretara BKZ imenovan je Salahudin Fetić.

Novi Pazar, 15.12.2010.

Informativna služba BKZ