Slezovićeve neistinite informacije

Bošnjačka kulturna zajednica osuđuje neistinito izvještavanje dopisnika Agencije „Beta“ Ishaka Slezovića sa redovne sjednice Bošnjačkog nacionalnog vijeća, održane u Novom Pazaru 05.12.2010. god.U ovoj informaciji ističe se da BKZ prekida dalje razgovore sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i drugim dvjema listama koje su učestvovale na izborima za BNV.

Na današnjoj sjednici Vijeća istaknuto je da je pitanje konstituisanja Vijeća za nas završeno, što je zapravo stav BKZ od samog početka.  BKZ  je i dalje spremna za svaku vrstu razgovora u cilju otklanjanja smetnji funkcionisanja Vijeća u punom kapacitetu.

Širenje ove neistine očito ima za cilj da skrene pažnju sa odgovornosti Ministarstva za ljudska i manjinska prava za brojne nezakonitosti u vezi sa konstituisanjem i radom BNV.

Informativna služba BKZ