Završen prvi dan međunarodnog skupa, nastavak sutra

Danas je u Prijepolju kako je najavljeno održan prvi dan međunarodnog naučnog skupa „Historijski i kulturološki procesi u Sandžaku/Staroj Raškoj“. Prema najavljenom programu danas su se referatima obratili 15 naučnih radnika sa različitim temama. Skup je održan u Domu kulture u Prijepolju. Organizatori skupa su Bošnjačka kulturna zajednica i Dom kulture Prijepolje.

Skup je otpočeo u 9 časova pozdravnim govorima domaćina skupa, Samira Tandira ispred Bošnjačke kulturne zajednice i Ljubiše Savkovića direktora Doma kulture Prijepolje.

Učesnici naučnog skupa su nastupili u tri sesije, njih petorica u svakoj sesiji, a za svoja izlaganja imali su previđeno vrijeme od 15 minuta.

Na prvoj sesiji koju je moderirao Jahja Fehratović učešće su uzeli:

 • prof. dr. Omer Ibrahimović iz Sarajeva na temu „Sandžak u ustavnopravnim sistemima Srbije i Crne Gore“,
 • prof. dr. Vojislav Subotić iz Beograda na temu „Presek istorijskih procesa u Staroj Raškoj do 1912. godine“,
 • prof. dr. Ibrahim Pašić iz Sarajeva na temu „Etnogeneza Bošnjaka u Sandžaku“,
 • Dragica Premović na temu „Sandžak – administrativna jedinica u okupacionom sistemu u Staroj Raškoj“,
 • prof. dr.  Enes Durmišević iz Sarajeva koji je govorio na temu “Nacionalna država Bošnjaka utopija ili nužnost”.

{gallery}naucni skup u prijepolju 03.12.2010{/gallery}

Potom je napravljena duža pauza za džuma-namaz i ručak, nakon čega je uslijedila druga sesija na kojoj su učestvovali sljedeći znanstvenici sa sljedećim temama:

 • prof. dr. Džemal Latić: “Životni prostor Bošnjaka i Srba – nužnost dijaloga”,
 • prof. dr. Dževad Jahić: “Jezički identitet Bošnjaka u Sandžaku”,
 • Salih Selimović: „Turska okupacija Stare Raške, administrativne podele i početak islamizacije“,
 • Milić Petrović: „Karakteristike administrativnih podela u Staroj Raškoj od 1912-1945.“,
 • dr. Hivzo Gološ: „Iseljavanje Bošnjaka iz Sandžaka“.

Moderator druge sesije bila je Dragica Premović.

Trećom sesijom na kojoj je moderator bio prof. dr. Mevlud Dudić, predsjednik BKZ-a, uslijedila je nakon kraće pauze. Na posljednjoj sesiji za danas razmatrane su sljedeće teme:

 • „Okviri srpskog jezika“ autora prof. dr. Milosava Čarkića iz Beograda,
 • „Kontinuitet bošnjačkog naroda osnov za rješavanje statusa Sandžaka“ na koju je govorio dr. Harun Hadžić iz Novog Pazara,
 • „Univerzitet u Novom Pazaru, uloga i značaj u društvnim procesima u Sandžaku“ autora dr. Mehmeda Slezovića,
 • „Bošnjačko nacionalno vijeće i prava Bošnjaka“ koju je izlagao dr. Rifat Redžović također iz Novog Pazara i
 • „Islamska zajednica – temelj identiteta Bošnjaka u Sandžaku“ od dr. hfz. Almir Pramenković iz Novog Pazara.

Važno je istaknuti da su učesnici nakon svake sesije imali pravo na međusobnu diskusiju o temama koje su sami nametali. Diskusije su trajala po 30 minuta.

Značajne diskusije bile su dr. Pašića i Selimovića, gdje je Selimović u svom izlaganju govorio da su Bošnjaci nastali od Srba, što je dr. Pašić opovrgnuo naučnim faktima i primjerima koje je naveo u svom naučnom radu na spomenutu temu.

Također su dr. Lakić i dr. Carkić potencirali tezu nepostojanja Bosanskoga jezika kojeg su u jednom trenutku nazivali i Bošnjačkim, na što su reagovali dr. Jahić i dr. Pašić dokazujući svaki na svoj način postojanje i autentičnost Bosanskog jezika kao i postojanje Crnogorskog i Hrvatskog jezika što je također negirano od dvojice doktora nauka koji su na skupu predstavljali SANU.

Skup se nastavlja sutra i prva sesija otpočet će u 8:30 časova.

Video materijal sa skupa bit će objavljen na ovoj web stranici.

Salahudin Fetić, Islamskazajednica.org