Dani Srebrenice u Sandzaku

Manifestacija Dani Srebrenice u Sandžaku započela je u Novom Pazaru skupom koji je održan u Domu kulture.