Izborni program liste “Bošnjačka kulturna zajednica BKZ muftija Muamer Zukorlić” za BNV 6.6.2010.

 1. Da bismo ostvarili punu slobodu bošnjačkog naroda,
 2. Da bismo očuvali i afirmisali svoj nacionalni, vjerski i kulturni identitet,
 3. Da bismo ostvarili ustavnu konstitutivnost bošnjačkog naroda u Srbiji,
 4. Da bismo ostvarili sva svoja individualna i kolektivna prava,
 5. Da bismo ostvarili kulturno-prosvjetnu autonomiju Sandžaka,
 6. Da bismo imali svoju Bošnjačku akademiju nauka i umjetnosti,
 7. Da bismo imali svoju Maticu bošnjačku,
 8. Da bismo imali obrazovanje na svom bosanskom jeziku i u skladu sa svojom tradicijom,
 9. Da bismo očuvali i afirmisali svoj maternji bosanski jezik,
 10. Da bismo očuvali i baštinili svoje bošnjačke kulturne i tradicionalne vrijednosti, običaje i znamenitosti,
 11. Da bismo imali objektivno informisanje u cilju očuvanja sopstvenih nacionalnih, duhovnih i moralnih vrijednosti, zašta je neophodno imati bošnjačku nacionalnu televiziju,
 12. Da bismo očuvali i njegovali svoje nacionalno jedinstvo, te odbranili jedinstvo, autonomnost i ravnopravnost  Islamske  zajednice,
 13. Da bismo očuvali povezanost i ostvarili punu saradnju sa  nacionalnom i duhovnom maticom Bosnom  i Hercegovinom,
 14. Da bismo unaprijedlili svijest o svom ilirskom porijeklu,
 15. Da bismo očuvali svijest o svim genocidima nad Bošnjacima, eliminišući time zaborav kao pretpostavku za novi genocid,
 16. Da bismo afirmisali svijest o islamu kao temelju našeg  identiteta,
 17. Da bismo ostvarili sve oblike prekograničnog povezivanja i saradnje Bošnjaka u svjetlu evropskih integracija,
 18. Da bismo imali Bosanski kulturni centar i Konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru,
 19. Da bismo sa svojim ilirskim porijeklom, islamskom  duhovnošću i bošnjačkom kulturom bili dobri i korisni  građani Sandžaka, Srbije, Balkana, Evrope i Svijeta, otvoreni za saradnju sa svim narodima, a posebno sa svojim komšijama.