Tražimo jednakost

Bošnjačka kulturna zajednica pozdravlja odluku zasnovanu na sudskoj presudi da se porodici ubijenog Ivana Stambolića isplati materijalna nadoknada u iznosu od 250.000 evra.
Ovaj čin predstavlja važan korak na putu distanciranja od zločina tadašnjeg državnog režima.

Shodno tome, Bošnjačka kulturna zajednica, zahtijeva od nadležnih državnih organa isplatu materijalne nadoknade, u istom iznosu, za sve porodice otetih u Štrpcima i Sjeverinu. Zahtijevamo i isplatu adekvatne materijalne nadoknade za sve one koji su preživjeli fizičke torture i mučenja na Pešteri i drugim djelovima Sandžaka pod čizmom Slobodana Miloševića.

Svjesni smo da materijalne nadoknade, ma kog iznosa bile, ne mogu nadomjesiti duševni i fizički bol žrtava i njihovih najbližh , ali smo uvjereni da je ovo način jasne poruke raskida sa pojavom državnog terora nad građanima.

Tražimo od nadležnih organa da budu dosljedni civilizacijskom, moralnom i ustavnom načelu jednakosti svih ljudi a to znači i žrtava, bez obzira na vjeru, naciju ili društveni status.

INFORMATIVNA SLUŽBA