BKZ je prikupla preko 30.000 zahtjeva do sada

U kancelariji Bošnjačke kulturne zajednice u Novom Pazaru, 11.03.2010. god, održana je konferencija za novinare. Na konferenciji su govorili zamjenik predsjednika Zajednice mr. Nusret Nicević, potpredsjednik dr. Rifat Redžović i predsjednik Izvršnog odbora Samir Tandir.

Konferencija je upriličena radi izvještavanja javnosti o aktivnostima vezanih za upis Bošnjaka u poseban birački spisak koje je provela Bošnjačka kulturna zajednica proteklih mjesec dana te drugim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Bošnjaci pokazali veliku svijest

Mr. Nusret Nicević se prvi obratio na konferenciji. U svom izlaganju je kazao da je činjenica da su Bošnjaci pokazali veću svijest od svojih lidera jer je očigledno osvješćivanje naroda nastupilo u trenutku kada se pojavila Bošnjačka kulturna zajednica.

„Tada je upis Bošnjaka u poseban birački spisak krenuo jednom jako uzlaznom putanjom. Prema zvaničnoj statistici i grafičkim prikazima (koje je Mr. Nicević prezentirao na konferenciji) može se vidjeti krajem januara i tokom februara mjeseca, kada se Bošnjačka kulturna zajednica uključila u upisivanje Bošnjaka u poseban birački spisak, kako je u značajnoj mjeri došlo do promjena na prostoru Sandžaka, naročito kada je u pitanju prostor Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Interesantno je da smo u Novoj Varoši upisali sve Bošnjake, te u tom gradu skoro da nema neupisanih Bošnjaka.“

Upis nije završen

„Stanje nije konačno jer ima puno neobrađenih zahtjeva. U jutrošnjem razgovoru sa zamjenikom predsjednika Skupštine Sjenica dobio sam informaciju da imaju 6.500 neobrađenih zahtjeva.

Za neposredne izbore bilo je potrebno upisati 54.436 Bošnjaka. Taj je broj značajno prevaziđen. Zaključno sa 9. martom 2010. godine upisano je 72.746 bošnjaka u poseban birački spisak, od toga u Novom Pazaru je upisano 36.216, Tutinu 12.803, Prijepolju 11.373, Sjenici 7.337, Priboju 3.654, Novoj Varoši 815, a u ostalim opštinama 548 Bošnjaka.“

Mr. Nicević je naglasio da svi zahtjevi koje je prikupila Bošnjačka kulturna zajednica nisu obrađeni te da ima još par hiljada listića koje je potrebno obraditi iz Sandžaka, kompletna Dijaspora i Beograd nisu obrađeni. Listići dalje pristižu i bit će obrađivani po predviđenoj proceduri.

Bošnjačka kulturna zajednica je preko svojih aktivista i kancelarija prikupila preko 30.000 zahtjeva. Kada tome dodamo veliki broj zahtjeva koje je prikupila Bošnjačka dijaspora onda možemo reći da je Bošnjačka kulturna zajednica ne samo motivisala Bošnjake da se upisuju već je imala presudnu ulogu u ostvarivanju neposrednih izbora za Nacionalni savjet Bošnjaka. Time je dala legitimitet bošnjačkom narodu i ljudima koji će biti izabrani na izborima za Nacionalne savjete.“ – kazao je mr. Nicević u svom izlaganju.

Važnost upisa

Zatim je riječ preuzeo dr. Rifat Redžović koji je govorio o značaju upisa Bošnjaka u poseban birački spisak kada je u pitanju formiranje Bošnjačkog nacionalnog savjeta i ono što je Bošnjačka kulturna zajednica uradila.

„Svrha cijele priče je ta da pokažemo da je naš narod dovoljno inteligentan da osjeti koji su to historijski trenutci kada je u pitanju postojanje na ovim prostorima.

Bitnost upisa u poseban nacionalni spisak jeste ta da upravo želimo pokazati činjenicu da nas Bošnjaka ima dosta nego što je izloženo to po posljednjem popisu. Ako bude ova dinamika upisa, a upis će trajati do 15 dana pred izbore.

Bošnjaci su narod a ne manjina

Dr. Redžović je nastavio svoje izlaganje govoreći o identitetu Bošnjaka.

„Hoću da naglasim onu bitnost kada je u pitanju Bošnjački nacionalni korpus jeste da mi Bošnjaci imamo identitet. Postoje dvije vrste identiteta: samoidentitet, a to je ono kako sami sebe doživljavamo i to je ono za što nam ne treba nikakvo priznavanje i društveni identitet koji se formira na način da ona dominantna skupština u ovom slučaju državna moć u datom trenuku određuje nas Bošnjake kao manjinu.

Predvodnici nekih političkih partija žele da naprave još više konfuzija kada je u pitanju odnos prema našem identitetu pa kažu da neće iz revolta da se upišu kao nacionalna manjina. Mi jesmo narod sa svim elementima. Mi imamo samoegzistenciju, samopostojanje i samobitnost koja nas konstituiše kao narod a ne kao nacionalnu manjinu. Dakle u ovom narednom periodu treba Bošnjaci da znaju da smo mi narod, da imamo svoj samozvani identitet, koji je u svojem bitku ono što mi zaista jesmo.

Dakle nije samo priča Bošnjačke kulturne zajednice da je kultura nešto što treba staviti tamo sa strane. Kultura je glavni segment čovjekovog djelovanja. Nemože se u procjepu gledati ekonomija i kultura. Ne može se nikada ekonomija staviti na prvo mjesto u odnosu na kulturu.

Tako da svi oni koji kažu da je sve ovo prodavanje neke magle jeste totalno bezumno, ne stoji sa društvenim činjenicama i ne stoji u skladu sa vrijednostima kojima svi trebamo težiti.

Poruka vrhovnih predstavnika iz Sarajeva preko Bošnjačke kulturne zajednice iz područja vjerskog, kulturnog i političkog segmenta jeste ta da smo mi samoegzistencijalni na ovim prostorima, da imamo svoju bitnost i da ćemo na taj način najbolje da se pokažemo u ovom slučaju da nas Bošnjaka ima mnogo više nego što nam je pripisano od centara raznih moći.

„Kampanju ćemo voditi činjenicama i faktima“

Samir Tandir je nakon selama i pozdrava novinarima izrazio lično zadovoljstvo što će Bošnjaci na direktnim izborima birati svoj nacionalni savjet.

„Izražavam lično zadovoljstvo što će Bošnjaci direktnim izborima za glasati za Nacionani savjet. Ujedno pozivam sve one Bošnjake koji se nisu do sada upisali u poseban birački spisak da iskoriste svoje pravo.

Što se tiče aktivnosti u predizbornom periodu želim naglasiti da će naše aktivnosti biti vođene sa činjenicama i faktima u cilju da nacionalni savjet više nikada ne bude batina koju će pojedinci iz Beograda koristiti protiv Bošnjačkog naroda već da Nacionalni savjet bude brana odbrane našeg nacionalnog identiteta, kulture, civilizacije itd.

Pripadnici BKZ-a nisu pripadnici niti jedne političke opcije.  To su intelektualci dokazani u svojim oblastima i poslovima kojima se bave, a koji će raditi za dobrobit svih Bošnjaka bez obzira kojoj političkoj grupaciji pripadali.

Referendum za probošnjačku i probeogradsku opciju direktno glasati

Želim podsjetiti da ćemo najvjerovatnije na predstojećim izborima za Nacionalni savjet imati podjelu na dva bloka: probošnjački – ljudi koji su ostali uz svoj narod i probeogradski – koji za rad svojih političkih interesa žele trgovati sa interesima našeg naroda. Ja sam ubijeđen da će naš narod to prepoznati.

Izbori za Nacionalni savjet će biti svojevrstan referendum između probošnjačke i probeogradske opcije koje postoje među nama.

Zloupotreba državnih resursa u kampanji

Imamo informacije da će u predstojećoj kampanji biti zloupotrebljivani resursi Države sa aspekta Vlade i pojednih ministarstava kao i sa aspekta lokalne samouprave. Mi se iskreno nadamo da će u svim tim institiucijama imati dovoljno toliko razuma da se te institucije ne zlopupotrebljavaju na tako grub način. Prepustite Bošnjacima da se oni sami izaberu. Nema osnove da se te institucije direktno miješaju ili reklamiraju pojednie liste na izborima.“

Salahudin Fetić