Nagrade najboljima

Novi Pazar – Aktivisti Bošnjačke kulturne zajednice zadnjih mjesec dana aktivno upisuju građane Sandžaka u poseban birački spisak kako bi mogli glasati na izborima za Nacionalne savjet Bošnjaka. Imali ste prilike vidjeti kako svakim danom aktivisti na punktovima u svim gradovima Sandžaka upisuju građane.Zbog izvanredne aktivnosti omladinskog ogranka BKZ-a na ovom polju, Bošnjačka kulturna zajednica odlučila je nagraditi one najbolje, koji su se najviše zalagali i koji su izvršili najviše upisa. U tom smilsu danas je u kalnelariji BKZ-a u Novom Pazaru dodijeljena nagrada sljedećim aktivistima:

Mersudinu Mavriću iz Tutina koji je do sada prikupio najviše listića,

Larisi Karaosmanović iz Priboja koja je na drugom mestu i

Aldini Mujović iz Sjenice koja je zauzela treće mjesto.

Nagradu je uručio zamjenik predsjenika BKZ-a mr Nusret Nicević a iznos za prvu nagradu je 8000 dinara, za drugu nagradu 7000 dinara a az treću nagradu 6000 dinara.

Najvolji aktivisti će se i dalje nagrađivati. Od danas će se mjeriti ko će u narednih 10 dana upisati najviše građana i shodno rezultatima najboli omladinci će se nagrađivati.

Salahudin Fetić