Bošnjačka kulturna zajednica

U Novom Pazaru osnovana Organizacija pod imenom Bošnjačka kulturna zajednica. Cilj organizacije je borba za očuvanje i afirmaciju nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka.  Organizacija je registrovana kod nadležnog državnog organa.

Za predsjednika Organizacije izabran je prof. dr Mevlud Dudić a za zamenika predsjednika mr Nusret Nicević. Za potpredsjednike izabrani su: dr Rifat Redžović, Hako Duljević i Edin Salković.
Predsjednik izvršnog odbora je Samir ef. Tandir.
Funkciju predsjednika skupštine Bošnjačke kulturne zajednice obavljaće dr Almir Pramenković, a funkciju potpredsjednika Sead Šaćirović.
Za generalnog sekretara imenovana je dr Amela Lukač-Zoranić.
Organizacija će se predstaviti široj javnosti na promotivnoj skupštini koja će biti upriličena u utorak, 26.1.2010. godine, u 13 časova u Velikoj sali Doma kulture u Novom Pazaru.
Rukovodstvo bošnjačke kulturne zajednice održaće konferenciju za novinare u ponedeljak, 25.1.2010. godine u sjedištu Organizacije, ulica Rifata Burdževića bb – Gradski Trg.

BOŠNJAČKA KULTURNA ZAJEDNICA
U Novom Pazaru, 23.1.2010. godine