Afirmacija nacionalnog, kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka

Danas je Bošnjačka kulturna zajednica u svojim prostorijama koje se nalaze u prizemlju zgrade Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru održala prvu konferenciju za štampu. Na ovoj konferenciji promovisani su ciljevi organizacije i najavljena je Promotivna skupština koja će biti održana u utorak 26.01.2010. godine u Koncertnoj dvorani Doma kulture u Novom pazaru u 13 časova.

Osnovna ideja formiranja Bošnjačke kulturne zajednice (BKZ) je borba za očuvanje i afirmaciju nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta Bošnjaka kao i borba za poštovanje zakonom garantonanih prava.  Zajednica je formirana u decembru mjesecu prošle godine i registrovana, prema rečima njenog predsjednika Dr. Mevluda Dudića, kao nestranačka organizacija.
“Svoj cilj Bošnjačka kulturna zajednica ostvarivaće kroz razvijanje i osnaživanje svijesti o bošnjačkoj kulturi u svjetskoj zajednici kultura, kao i kroz istraživanje i predstavljanje svih kulturnih sadržaja u okviru nastojanja da Bošnjaci sebi osiguraju ravnopravan položaj u svijetskoj zajednici naroda. Zadatak nam je povezivanje bošnjačkih organizacija, društava i ustanova i uspostavljanje prijateljskih veza sa ostalim narodima, a prioritet školovanje bošnjačke mladeži u skladu i sa potrebama našeg naroda.” kazao je između ostalog Dudić.
Prema riječima zamjenika predsjednika, Mr. Nusreta Nicevića, uloga  Bošnjačke kulturne zajednice je “da vrednostima koje promoviše otvori pitanje rešavanja mnogih problema u Srbiji”.
Na pitanje da li postoji nekakva sličnost ove Zajednice i Nacionalnog savjeta Bošnjaka, rečeno je da ako postoji podudarnost, ona je rezultat opšteg interesa da se neka pitanja riješe.
„BKZ je nastala, kako je na konferenciji saopštio Samir Tandir predsjednik Izvršnog odbora BKZ, “kao otpor opštoj politizaciji društva i pasivnosti postojećih institucija.”
Na promotivnoj skupštini Bošnjačke kulturne zajednice biće promovisan statut organizacije, kao i kadrovska struktura kojom raspolaže organizacija. Najavljen je veliku broj gostiju iz domaćeg ali i inostranog javnog, kulturnog i političkog života.
Iz Bošnjačke kulturne zajednice upućen je poziv građanima bošnjačke nacionalnosti da se upišu u poseban birački spisak i osiguraju učešće na predstojećim izborima za izbor novih  članova u Bošnjački nacionalni savjet.

Nermin Gicić
Islamskazajednica.org